James Bond Powered by Trendolizer

Công Ty Esprinta VN, Bình Dương trao lòng nhân ái đến MÁI ẤM QUÊ HƯƠNG - HUỲNH TIỂU HƯƠNG

Trending story found on www.youtube.com


TRUNG TÂM NHÂN ĐẠO QUÊ HƯƠNG nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, đón nhận về từ khi mới lọt lòng. kiến ăn chuột cằn, bệnh tật, mỗi đứa trẻ một số phận rất đáng thương. Để duy trì và nuôi dưỡng các con khôn lớn, được ăn được học.... Hằng ngày, Trung Tâm phải đối diện với rất nhiều khó khăn. Trung Tâm đang rất cần và mong được sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm để cho các con có điều kiện được đến trường, có quần áo, thực phẩm... Chân thành kính ơn....
[Source: www.youtube.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments