James Bond Powered by Trendolizer

Vil spille inn ny Bond-film i Norge

Trending story found on www.nrk.no
Vil spille inn ny Bond-film i Norge
Produsentene bak den neste filmen om superspionen James Bond ønsker å benytte seg av norske støtteordninger og vil gjennomføre innspilling i Norge.
[Source: www.nrk.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments