James Bond Powered by Trendolizer

Grootste jacht van Nederland tijdelijk op werf van Damen Shipyards

Trending story found on www.at5.nl
Grootste jacht van Nederland tijdelijk op werf van Damen Shipyards
De afstand van Makkum naar Harlingen is hemelsbreed slechts een kleine twintig kilometer, toch vaart het superjacht 'Project 007' via Amsterdam van de ene naar de andere Friese kustplaats. Die omweg is noodzakelijk omdat de sluizen van de Afsluitdijk te smal zijn voor het gevaarte, dat de boeken ingaat als het grootste jacht dat ooit in Nederland is gebouwd.
[Source: www.at5.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments