James Bond Powered by Trendolizer

9 droombedrijven voor ingenieurs

Trending story found on www.hln.be
9 droombedrijven voor ingenieurs
Eind december zaten 2.007 ingenieurs zonder job, stelde de VDAB vast. En toch smeekt de arbeidsmarkt om ingenieurs: op datzelfde ogenblik waren er ...
[Source: www.hln.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments